Splošni pogoji

Taxi Brnik, transfer,prevoz na letališče, prevoz oseb, prevoz na vse relacije, taksi prevoz do Brnika, TAXI LJUBLJANA BRNIK, KOMBI PREVOZ -Airport taxi Ljubljana, low cost transfer, transfer to the airport, taxi to the airport

Prevoz Ljubljana Brnik 35 Eur, prevozi na relacije, transfer, prevoz, Brnik taxi , taxi Brnik, skupinski prevozi, prevoz oseb, prevoz potnikov na letališča, kombi prevoz, Ljubljana airport transfer, LJubljana airport taxi

SPLOŠNI POGOJI storitev podjetja Bleiweis, prevozne storitve d.o.o.
(ponudba: mestni, primestni prevoz oseb-transfer na letališča)


IZVAJALEC :  Bleiweis, prevozne storitve  d.o.o
Podreča 101, 4211 Mavčiče
041 755 539, 041 606 716

 (v nadaljevanju : Izvajalec)

Podjetje  zastopa direktorica Bleiweis Mania

  • Izvajalec izvaja storitve z vozili po veljavnih predpisih, ki urejajo področje storitev. Skladno s tem izda splošne pogoje storitev, ki so temelj sleherne storitve.
  • Izvajalec ne opravlja prevozov mladoletnih oseb brez spremstva ali pooblastila skrbnika, pošiljk ali tovora brez spremstva odgovorne osebe ter živali brez spremstva.


UPORABNIK STORITEV

Uporabnik storitev je pogodbena stranka, in je hkrati plačnik naročene storitve,                                                               

Izvajalec ni obvezen nuditi storitev osebi ali podjetju, če le ta ne sprejme pogojev podanih v sami pogojih izvajalca,

PLAČILO STORITVE

Plačilo storitve se opravi na začetku vožnje. Možna odstopanja so pogodbene stranke, ki naročajo storitve izvajalca za svoje upravičence. Spisek potnikov je v tem primeru obvezni sestavni del naročila. Pogodbeni partnerji so upravičeni do plačila po računu dogovorjenim rokom v pogodbi

REZERVACIJE STORITEV

Rezervacije storitev so veljavne le tiste, ki jih izvajalec potrdi. Potrjena rezervacija vsebuje potrditev zahtevanega termina in lokacije vstopa oziroma začetka poti, Nepotrjena rezervacija za izvajalca ni zavezujoča.

CENIK

Cenik storitve je izdelan v obliki in način, ki omogoča takojšnjo razgrnitev uporabniku, z razločno obrazložitvijo cenovnih postavk in posledic vsakovrstnih popustov, rabatov in dodatkov.

Izvajalec ne zaračunava štartnine

ZAČETEK VOŽNJE

Začetek vožnje na licu mesta je začetek vožnje definiran s trenutkom, ko uporabnik in izvajalec skleneta ustno pogodbo o storitvi, uporabnik zasede svoje mesto v vozilu in ko voznik fizično začne s premikom vozila v smeri naročene destinacije.

PREKINITEV VOŽNJE

Prekinitev vožnje med začetno odrivno točko in končno destinacijo, pri čemer vozilo zapustijo vsi potniki lahko posamezno trajajo do 15 min na krajših poteh. Za prevoze dlje od 200 km, se  za morebitne postanke voznik vsakokratno vnaprej dogovori s potniki, pri čemer je potrebno soglasje vseh.

 

KONEC VOŽNJE

Konec vožnje nastopi takrat, ko na končni destinacijski točki vozilo zapustijo vsi potniki. Voznik vozilo umakne takoj.

OKVARA VOZILA

Okvara vozila izvajalcu nalaga obveznost priskrbe nadomestnega prevoza na svoje stroške. V primeru kadar nadomestno vozilo ni možno priskrbeti v roku 4. ur od prekinitve vožnje zaradi okvare, uporabniku povrne stroške plačane storitve v celoti.

DODATNE DOLŽNOSTI VOZNIKA

Dodatne dolžnosti voznika vozila nalagajo obveznost ravnanja v smislu dobrega gospodarja tako v odnosu do vozila kot do potnikov. V primeru potencijalno nevarnega vedenja potnikov pri čemer s tem ravnanjem lahko sebi in drugim povzročijo telesne poškodbe, je voznik obvezen zaustaviti vožnjo, ter pred nadaljevanjem vožnje zavarovati varnost ostalih potnikov in vozila. Ravno tako se v vozilo lahko zavrne potnika ki je pod vplivom alkohola.

POVRAČILO ŠKODE

Povračilo škode, ki bi nastala uporabniku storitve zaradi zgoraj navedenih razlogov je v breme izvajalca v primeru, kadar uporabnik zavaruje svoje že vplačane turistične storitve pri zavarovalnici z Rizikom odpovedi le teh ter kadar se sklicuje na določila veljavne zavarovalne police. Vrednost povračila škode prizadetim uporabnikov v denarju, ne more znašati več kot že vplačani znesek rezervacij letalskih, vlakovnih ali ladijskih vozovnic ter njihova vrednost.

Uporabnik v primeru okvare vozila na povrnitev drugih stroškov kot teh navedenih, ni upravičen. Okvara vozila ter vpliv višje sile  ni razlog za odškodnino!

ODPOVED PREVOZA

Odpoved prevoza, zanj šteje vsaka odpoved prevoza izvajalca. Izvajalec lahko delno ali v celoti odpove prevoz, če pred ali med njegovo izvedbo nastopijo okoliščine, katerim se ni bilo mogoče izogniti, jih predvideti ali preprečiti. Izvajalec lahko odpove vožnjo tudi v primeru, da se ni prijavilo najmanjše potrebno število potnikov. Izvajalec je uporabnike dolžan obvestiti o odpovedi najmanj 2 dni pred pričetkom prevoza in jim v celoti vrniti vplačani denar.

POPUSTI

Popuste in akcijsko ponudbo določa vodstvo družbe ter le te razločno navede v ceniku ponudbe.

POVRAČILO ŠKODE ZARADI ODPOVEDI PREVOZA

Povračilo škode zaradi odpovedi prevoza, ki bi nastala zaradi razlogov ki zgoraj niso posebej navedeni ter zaradi odpovedi prevoza izvajalca v katerokoli smer, pri čemer temu ni uspelo zagotoviti nadomestni prevoz, izvajalec jamči povračilo realnih materialnih stroškov v višini vrednosti javnega prevoza, ter sorazmerno vračilo morebitno že vplačane storitve.

Uporabnikova odpoved potovanja mora biti opravljena PISNO. Ustreza tudi v obliki elektronske pošte. Datum pisne odpovedi je osnova za obračun stroškov stornacije, ki znašajo:
• do 7 dni pred odhodom - 30% vrednosti naročene vožnje
• od 7 do 0 dni pred odhodom - 80 % vrednosti naročene vožnje
• in administrativne stroške: 20 EUR / vožnja

 

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
Naša politika varovanja osebnih podatkov:
- nikoli ne bomo zlorabljali vaših osebnih podatkov
- vaših kontaktnih in osebnih podatkov ne bomo n posredovali tretji stranki, razen če tako zahteva zakon
Varovanje osebnih podatkov naših uporabnikov je pomembna skrb našega podjetja. Vaši podatki so ves čas zaščiteni pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, manipuliranjem in neavtoriziranim odkritjem.

Sobota, 18.Maj, 2024

an image
Bleiweis, prevozne storitve d.o.o
PREVOZ OSEB, PREVOZ NA RELACIJE, PREVOZ NA LETALIŠČA, OSEBNI PREVOZI, KOMBI PREVOZI, PREVOZ DO LETALIŠČ, TRANSFER , TAXI, TAXI DO BRNIKA
 
 
Kranj, Zgornji Brnik

Email: taxibrnik@siol.net

041 755 539, 040 504 528
 


©Bleiweis d.o.o, prevozne storitve, nudimo : prevozi na letališča, taxibrnik, prevoz do Brnika, kombi prevoz, prevoz do Ljubljane, prevoz na relacije, prevoz do Pirana, prevoz do Portoroža, prevoz do Škofje Loke, prevoz do Bleda, prevoz do Celovca, taxi do Pučnika, poceni prevoz na letališče , taxi do Brnika, Taxi Brnik, Bleiweis taxi,prevozi Bleiweis, transfer potnikov